JÍZDA VE FORMACI
 
 

Road captain určuje:
- trasu
- zastávky
- rychlost

Pomalejší motorky
Za kapitánem jedou pomalejší a méně zkušení jezdci, protože tady není rychlost důležitá. První motorka za kapitánem si stále udržuje svou pozici u pravého, případně levého okraje jízdní dráhy, aby ve skupině nedocházelo ke zmatku.

Bezpečnostní odstup
- Dodržujte při jízdě vždy dostatečný bezpečnostní odstup od jezdce před sebou.
- Přizpůsobte odstup rychlosti jízdy.
- Snažte se udržovat konstantní odstup.
- Odstup by neměl být nikdy příliš velký.
- Při jízdě v koloně nekličkujte, sledujte především situaci před vámi.

"Jojo efekt" (neustálé měnění vzdálenosti mezi dvěma jezdci stylem jízdy brzda - plyn - brzda - plyn) má za důsledek nestabilitu formace, vytváří prostor pro vtěsnání se aut a tím roztrhání kolony. Jezdec který se při jízdě ve formaci takto chová, ohrožuje všechny ostatní jezdce, kteří jedou za ním.

Motocykl uzavírající konvoj
- Zajišťuje "odpadlé" stroje.
- Má mobil, aby mohl informovat kapitána.

Střídavý styl jízdy
- Střídavý styl jízdy znamená, že motorky sice jedou ve dvou řadách, ale nikoliv těsně vedle sebe, ale metodou zipu.

 

- Díky tomuto stylu dosáhneme optimálního bezpečnostního odstupu při malé potřebě prostoru.
- Vyskytne-li se překážka (například parkující vozidlo), je nutné počítat s tím, aby jezdec před vámi měl dostatek místa pro projetí.
- Při každém nezbytném opuštění dráhy: nezapomenout na znamení rukou a směrovkou. Mezeru zaplnit.
- V případě, že jezdec ze skupiny vypadne, za ním jedoucí jezdec se přesune na jeho místo, až je skupina znovu uspořádána, nikdy nepřejíždí z levého pruhu do pravého a naopak !!!

Zastavení
- Zastavuje se zásadně v koloně po dvou motorkách vedle sebe.
- Odstupy co nejmenší, aby bylo zajištěn rychlý přejezd křižovatky.

Průjezd křižovatky
- Křižovatky je nutné vždycky přejíždět plynule.
- V případě nutnosti uzavírají křižovatku předem určení zkušení jezdci.

Zastavení při nehodě nebo poruše
- Poslední jezdec se postará o jezdce a stroj
- Skupina pokračuje v jízdě, dokud nemůže zastavit na bezpečném místě.
- Okamžitě informovat kapitána mobilem
- Kapitáni mají s sebou bezpečnostní vestu a výstražný trojúhelník


Obecně
- Neustále platí pravidla silničního provozu, která musí každý dodržovat!
- V konvoji nikdy nepředjíždějte jezdce před sebou (s výjimkou nebezpečí)!
- Rychlost přizpůsobte podle jezdce vzadu.
- Když jezdec vzadu odpadne, snižte rychlost. Je-li to nezbytné, zastavte na další odbočce, aby nás opět našel.
- Dodržujte konstantní bezpečnostní odstup, který je v souladu s rychlostí.
- Kdo se nebude řídit těmito pravidly, ohrožuje sebe i své spolujezdce z klubu a při opakovaném porušení může být z účasti vyloučen!
- B.R.o.s., klub ani kapitán nepřebírají v žádném případě odpovědnost.
- Každý jede na své vlastní riziko.
 
Převzato z www.motorkari.cz