Stop

 

 

 

Řazení v jedné řadě za sebou

 

 

 

Signalizace směrovek

 

 

Zpomalit

 

 

Řazení střídavě – „cik-cak" 

 

 

Tankování

 

  

Zrychlit

 

 

 

Nebezpečí na silnici (vlevo ukázat rukou, vpravo nohou)

 

 

Zastávka na občerstvení

 

 

 

Jeď na čelo, předjeď 

 

 

 

Dálková světla

 

 

 

 

 Zastávka na odpočinek 

 

 

 

 

Následuj mě

 

 

 

Sjezd