Odpočívej v pokoji Vlku, stále na Tebe myslíme !

Odpočívej v pokoji Vlku, stále na Tebe myslíme !